Metingen

Voordat de cosinus phi (of power factor) kan worden verbeterd voeren we eerst metingen uit. Dit om te voorkomen dat er verkeerde compensatie apparatuur ingezet gaat worden of mogelijk vervuiling of andere zaken in het net zitten waar rekening mee gehouden dient te worden.

Meten - het uitvoeren van een netanalyse - is een heel serieuze zaak. Bij elke meting proberen we inzicht te krijgen in de achterliggende installatie en we zullen zeker nagaan of we rekening moeten houden met bijvoorbeeld harmonische vervuiling, ook wel THD genoemd. Aan de hand van de metingen volgt een rapport en een advies.

Frequentieregelaar
Stroom uit frequentieregelaar

 

We beschikken over verschillende soorten meet-apparatuur, van eenvoudig tot zeer hoogwaardig. Afhankelijk van de situatie worden deze soms aangevuld.
Onze apparatuur bestaat onder andere uit:

  • Fluke scope,
  • Dranetz power analyser PX5,
  • Janitza UMG605,
  • Janitza UMG512pro.

Interpretatie van metingen is een vak

Een analyser aansluiten, uitlezen, en vervolgens met de bijbehorende software een standaard rapport uitprinten, is GEEN meting!
Zaken die binnen de normen liggen en volgens bijvoorbeeld de N-EN50160 prima zijn, kunnen in praktijk absoluut onwenselijk zijn en voor grote problemen zorgen. Helaas worden dit soort metingen vaak heel duur verkocht en wordt er geen analyse gemaakt van de beschikbare gegevens.

Veelgestelde vraag: moet de stroom uit om te kunnen meten?

Het meten mag - en moet soms - gebeuren met de hele installatie gewoon in bedrijf. Het is van belang om een goed doordacht plan te hebben om een analyser aan te sluiten. We maken uiteraard gebruik van veiligheidsmiddelen, maar we kijken altijd ook naar de bedrijfsvoering. Het zogenaamd verantwoord nemen van risico’s; wat niet veilig kan, doen we niet. Wat kan doen we veilig. Hierbij is kennis van zaken en overleg heel belangrijk.

 

Meting met de Dranetz PX5
Meting met de Dranetz PX5