Wat is cosinus phi

Het doel van het elektrische energienet is het transporteren van energie van de bron naar de verbruiker. De energie bestaat uit ACTIEVE en REACTIEVE energie.

Kreten:
P = actief vermogen kW;
S = schijnbaar vermogen kVA;
Q = blindvermogen kVAr.

Actieve energie kan worden omgezet in mechanische energie (motor), licht of thermische energie (warmte).

De reactieve energie is nodig voor het magnetiseren van transformatoren, motoren en voorschakelapparatuur voor gasontladingslampen. Spanning en stroom zijn dan niet in fase.

Het actieve vermogen wordt berekend uit P=U x I x cosphi.

Het schijnbare vermogen wordt berekend uit S=U x I

De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de arbeidsfactor of cosinus phi.