Wat gebeurt er bij compenseren

We hebben nu genoeg gerekend en gaan eens kijken wat we hebben.
Er staat bij een klant een distributie transformator met een belasting van 450kW.
De cosinus phi is 0,68 en om deze te verbeteren naar 0,95 is 338kVAr nodig.
Hiermee verkleinen we het schijnbaar vermogen van 661,7kVA naar 473,6kVA.

Het reactief vermogen wordt meestal opgewekt door inductie, spoelen dus.
In een spoel zal de stroom na-ijlen t.o.v. de spanning.
Een condensator is het tegenovergestelde namelijk capacitief. Hiervoor geldt dat de stroom voor-ijlt t.o.v. de spanning.
De voor-ijlende stroom compenseert als het ware de na-ijlende stroom.

Cosinus phi compenseren