Waar compenseren

Er zijn verschillende manieren om te compenseren. De meest eenvoudige manier is door middel van het installeren van condensatoren. Dit kan op verschillende manieren en het is helemaal afhankelijk van de situatie wat voor compensatie dient te worden geadviseerd.

Decentrale compensatie of individuele compensatie

Wordt aangeraden bij verbruikers van meer als 25kW die bijna altijd in bedrijf zijn. (ventilatoren etc.)

Voordelen van individueel compenseren:

 • compensatie op de plaats van verbruik.
 • Maximale vermindering van de verliezen en spanningsval doordat er minder stroom gaat door alle installatieonderdelen die voor de compensatie zitten.

Nadelen van individueel compenseren:

 • Duur voor kleine verbruikers, zeker als er spoelen voor de condensatoren moeten komen.
 • Onderhoud is intensiever omdat er lokaal vaak minder gunstige omstandigheden zijn.
 • Bij verbruikers die niet heel vaak in bedrijf zijn is het niet zinvol op deze manier te compenseren.
 • Gevaar op schade bij het afschakelen van motoren gekoppeld aan een condensator.
 • Veel installatiewerk.

Centrale compensatie

Wordt aangeraden bij een wisselende belasting van een verdeler. Er wordt in dit geval meestal gekozen voor een automatisch geregelde compensatie.

Voordelen:

 • Het opgestelde vermogen zal kleiner zijn dan het totale vermogen bij individueel compenseren.
 • Een optimaal gebruik van de opgestelde condensatoren.
 • Meestal eenvoudig uit te breiden.
 • Compenseert de gehele installatie.
 • Minder onderhoud en controle slechts op 1 plaats en meestal is de omgeving gunstiger.
 • Centraal compenseren is in aanschaf maar zeker ook in installatie kosten gunstiger dan decentraal compenseren.
 • De condensatoren worden afgeschakeld tijdens perioden van lage belasting.

Nadelen:

 • De kabels stroomafwaarts worden niet gecompenseerd.
 • Er is een zware groep nodig op de verdeler waarop de blindstroom compensatie wordt aangesloten.