Mogelijke problemen en storingen op condensatoren

Overbelasting

Condensatoren moeten bestand zijn tegen overbelasting in STROOM van in ieder geval 130%. Indien de stroom door de condensator hoger wordt, zullen condensatoren beschadigen, of in ieder geval zeer snel verouderen. Hogere stromen worden meestal veroorzaakt door hogere harmonischen.

De spanning op de klemmen van een condensator mag nooit hoger zijn dan 110 tot 120% van de opgegeven nominaal spanning. Dit om doorslag (sluiting) te voorkomen. Overbelasting in spanning heeft altijd schade tot gevolg.

Als we condensatoren gaan voorzien van spoelen wordt de spanning op de klemmen van die condensatoren permanent verhoogd, waardoor we condensatoren kiezen met een hogere nominaal spanning. Condensatoren moeten tot 135% van de nominale verliezen kunnen disciperen. Dit kan bij aanwezigheid van harmonischen snel worden overschreden en aanleiding geven tot overbelasting in vermogen.

In vervuilde netten is het raadzaam om condensatoren over te dimensioneren.

 

Condensatoren waar de olie is uitgeperst
Condensatoren waar de olie is uitgeperst
Een ontplofte condensator
Een ontplofte condensator
Een condensator zonder olie waar het dielectricum is uitgeperst
Een condensator zonder olie waar het dielectricum is uitgeperst
Hier is onderhoud onderschat en de schade enorm. Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Hier is onderhoud onderschat en de schade enorm. Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden.