Effecten van harmonischen

We hebben gezien dat er in de energie netten eenvoudig andere frequenties aanwezig kunnen zijn als de ons bekende 50Hz. Dit noemen we netvervuiling. Vaak komen veelvouden van 50Hz in het energienet voor, de zogenaamde harmonischen. We hebben ze simpel een nummertje gegeven, zo is de 50Hz de 1e harmonische, 100Hz de tweede harmonische, 150Hz de derde harmonische, enz.

In het kort betekent de aanwezigheid van veel harmonischen:

  • extra opgewekte, niet nuttige energie
  • extra opwarming van alle installatiedelen
  • slecht functioneren van apparatuur

In de huidige netten is steeds meer vermogens elektronica voor, van de LED lamp t/m frequentieregelaars. De invloed van veel apparatuur bij elkaar is soms zodanig dat dingen slecht of niet meer functioneren.

Een onderzoek naar cosinus phi betekent bij ons ook inventariseren of er veel harmonische vervuiling op het net aanwezig is.

 


Magneetschakelaar te zwaar belast door harmonischen